Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums

Pētījuma mērķis:

Hronisko neinfekcijas slimību un to veicinātājfaktoru izplatības noteikšana, kas visbūtiskāk ietekmē Latvijas iedzīvotāju veselību.

Pētījuma uzdevums:

 

Nodošanas datums:
30.09.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpe
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
260400.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultātā iegūta informācija par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju (25 –74 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu izplatību – smēķēšanu, alkohola lietošanu, uzturu, fizisko aktivitāti, kā arī iedzīvotāju vēlmi mainīt uzvedību, iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos. Tie ietver datus par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu, asinsspiedienu, cukura un holesterīna līmeni asinīs,  kā arī datus par mentālo veselību.

To top