Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju medijpratība 2020.gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas iedzīvotāju medijpratība 2020.gadā

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju medijpratību ar socioloģiskas kvantitatīvas aptaujas palīdzību, kas nodrošina reprezentatīvu izlasi visā Latvijas teritorijā, aptverot iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījuma uzdevums:

Nodrošināt pilnvērtīgu Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījuma veikšanu, kā arī salīdzināt 2017.gada un 2020.gada pētījumus, analizējot izmaiņas

Nodošanas datums:
30.12.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6340 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Publicēts pētījums – Latvijas iedzīvotāju medijpratība, KVANTITATĪVAIS PĒTĪJUMS

To top