Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2024.gada aptauja

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Daiga Grīnberga
67081588

Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2024.gada aptauja

Pētījuma mērķis:

Iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju ar veselību saistītām uzvedības izpausmēm, atklāt sabiedrības veselības problēmas, parādīt to ģeogrāfisko un sociāli-demogrāfisko izplatību, kā arī iegūt precīzāku priekšstatu par veselības veicināšanas un izglītības uzdevumiem nākotnē.

Pētījuma uzdevums:

Ievākt aptaujas datus, analizēt tos sociāldemogrāfiskā un ģeogrāfiskā griezumā un salīdzināt tos ar iepriekšējo aptauju rezultātiem šādos aspektos:

– veselību ietekmējošo paradumu izplatība – smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana, uztura paradumi, fiziskā aktivitāte, mutes higiēna, satiksmes drošības prasību ievērošana,

– attieksme pret veselību, veselības un drošības veicināšanu,

– veselības pašnovērtējums un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošana: ārsta un zobārsta apmeklēšana, diagnosticētās slimības, atsevišķi slimību simptomi un sūdzības, medikamentu lietošana, vakcinēšanās, asinsspiediena, cukura un holesterīna līmeņa asinīs noteikšana, kā arī dati par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un apmierinātību ar tiem.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Tiek iegūta salīdzināma informācija un palielināta izpratne par Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) veselību ietekmējošiem paradumiem un dzīvesveidu. Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu priekšlikumus sabiedrības veselības politikas veidošanai un prioritāšu noteikšanai Latvijā. Tie tiks iekļauti Latvijas un starptautiskos ziņojumos, pārskatos, apkopojumos. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti sabiedrības veselības, tajā skaitā veselības veicināšanas, programmu un pasākumu zinātniskam pamatojumam un programmu efektivitātes novērtēšanai. Datus izmantos sabiedrības veselības zinātnes nodrošināšanai (bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādei; zinātnisko rakstu publicēšanai; dažādām prezentācijām starptautiskās konferencēs). Pētījuma rezultātu lietotāji ir Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas pašvaldības, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Pasaules Veselības organizācija, Centrālā statistikas pārvalde, nevalstiskās organizācijas u.c.

To top