Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem

Pētījuma mērķis:

Izzināt Latvijas iedzīvotāju viedokli par valsts aizsardzības jautājumiem; konstatēt respondentu informētību, aizsardzības nozares darba vērtējumu, identificēt risināmus jautājumus. Pētījuma rezultāti tiek izmantoti aizsardzības nozares attīstības plānošanai un stiprināšanai.

Nodošanas datums:
30.11.2016
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Politikas joma:
Valsts aizsardzības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top