Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums

Pētījuma mērķis:

Medus autentiskuma noteikšana, veicot flavonoīdu noteikšanu, kā arī veicot nemērķēto skrīningu ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi (LC-Orbitrap-MS). Paraugos tiks noteikti medus kvalitātes parametri, kā arī nodrošināts pesticīdu un veterināro zāļu atlieku izplatības.

Pētījuma uzdevums:
  1. Medus autentiskuma noteikšana, nosakot flavonoīdus, kā arī veicot nemērķēto skrīningu ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi. Pētījuma rezultātā tiks uzsākta datubāzes izveide, lai to turpmāk izmantotu Latvijas reģiona medus izcelsmes identificēšanai.
  2. Medus kvalitātes parametru (HMF, cukuru satura, elektrovadītspējas) noteikšana paraugos.
  3. Pesticīdu un veterināro zāļu atliekvielu izplatības monitorings ar masspektrometrijas metodi.
Nodošanas datums:
05.10.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
30000 EUR
To top