Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana un pašreizējā stāvokļa identificēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana un pašreizējā stāvokļa identificēšana

Pētījuma mērķis:

Pētījumā apkopoti Latvijas jaunuzņēmumu jomas raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un attīstības tendences 2018.- 2021. gadam

Nodošanas datums:
07.03.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
11434.50 EUR
To top