Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atpazīstamība un publiskais tēls dažādās auditorijās

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atpazīstamība un publiskais tēls dažādās auditorijās

Pētījuma mērķis:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības un tā publiskā tēla novērtējums dažādās mērķauditorijās.

Pētījuma uzdevums:
  1. muzeja darbinieku skatījuma izzināšana; 2. sabiedrības skatījuma izzināšana.
Nodošanas datums:
20.12.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
muzejs@lnvm.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
muzejs@lnvm.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Latvijas Kultūras ministrija
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
4900 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

LNVM tēls sabiedrībā nav vienots un priekšstati par LNVM tēlu atšķiras dažādu iesaistīto pušu skatījumā, turklāt viedokļos identificējami arī pretrunīgi vērtējumi. Priekšstats par muzeja tēlu un atpazīstamību nav viendabīgs – muzejs labi atpazīstams izglītības iestāžu vidē, skolotāji pozitīvi vērtē muzeja tēlu; negatīvāk muzeja tēlu vērtē muzeju apmeklējošie jaunieši un vecāki, kas apmeklē LNVM kopā ar bērniem.

Kopumā esošie priekšstati par LNVM tēlu ir cieši saistīti ar LNVM vēsturi, galvenokārt – LNVM atrašanās vietas maiņu, struktūru, kā arī konkrētu sabiedrības grupu specifisko skatījumu un personisko pieredzi. LNVM tēlu un atpazīstamību būtiski ietekmē sabiedrībā pastāvošie stereotipi par muzeju nozari kopumā, par vēstures tematiku.

Stereotipi galvenokārt balstīti informācijas un pieredzes trūkumā.

To top