Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas Organizāciju vadītāju un valdes locekļu atalgojuma pētījums (pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Edīte Līdaka, Personāla attīstības daļas vadītāja

Latvijas Organizāciju vadītāju un valdes locekļu atalgojuma pētījums (pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Izpratne par LVRTC valdes atalgojuma atbilstību tirgus situācijai.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt datus par Latvijas Organizāciju un valdes locekļu atalgojumu

Nodošanas datums:
19.01.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Atalgojuma plānošana
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
LVRTC finansējums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
1680.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iegūti dati par atalgojumu augstākajiem vadītājiem, kas ļauj plānot uzņēmuma atlagojuma politiku un tās attīstību.

To top