Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas profesionālās izglītības un prakses sistēmas būvniecībā izvērtēšana salīdzinoši ar citu ES valstu profesionālās izglītības un prakses sistēmām. Priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas profesionālās izglītības un prakses sistēmas būvniecībā izvērtēšana salīdzinoši ar citu ES valstu profesionālās izglītības un prakses sistēmām. Priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai

Nodošanas datums:
13.12.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top