Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas prokuratūras organizācijas un darbības salīdzinošais novērtējums (pētījums pieejams LR VK mājas lapā vai OECD tīmekļvietnē)

Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas prokuratūras organizācijas un darbības salīdzinošais novērtējums (pētījums pieejams LR VK mājas lapā vai OECD tīmekļvietnē)

Pētījuma mērķis:

Veikt kriminālvajāšanas prakses izpēti, salīdzinot Latviju ar vairākām OECD dalībvalstīm (Čehiju, Dāniju, Somiju, Franciju, Itāliju, Īriju, Nīderlandi, Jaunzēlandi, Portugāli un Zviedriju), lai sniegtu ieteikumus Latvijas Republikas Prokuratūras darba pilnveidošanai.

Nodošanas datums:
26.10.2020
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top