Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Nodošanas datums:
01.07.2003
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top