Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas sabiedrisko mediju visaptverošs sabiedriskā labuma izvērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Jānis Eglītis
37127343432

Latvijas sabiedrisko mediju visaptverošs sabiedriskā labuma izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Veikt visaptverošu sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtējumu saskaņā ar SEPLP apstiprināto Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma izvērtēšanas metodoloģiju un izvērtējuma rezultātā gūt visaptverošu novērtējumu sabiedriskā labuma kategorijām – Sabiedrība, Demokrātija, Kultūra, Zināšanas, Radošums, Sadarbība –  un caurviju rādītājiem – Kvalitāte, Sasniedzamība, Ietekme, Ieguldīto līdzekļu atdeve – katram medijam un saņemt ieteikumus sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma/labuma pilnveidošanai nākotnē.

Pētījuma uzdevums:

Lai nodrošinātu visaptveroša sabiedriskā labuma izvērtējumu, pētījuma veicējam jāveic šādi uzdevumi:

  • jāizvērtē iepriekšējo periodu ikgadējo sabiedriskā labuma aptauju rezultātus;
  • jāapkopo un jāanalizē mārketinga izpētes un analītikas kompāniju, kā arī pašu sabiedrisko mediju apkopotos sekundāros datus, ietverot auditorijas aptveres dinamiku, sabiedriskā pasūtījuma izpildes, kvalitātes vadības (lēmumi un atzinumi par sūdzībām), auditorijas iesaistes rādītājus u.c.;
  • jāveic sagatavošanās darbus kvalitatīva nozaru ekspertu fokusu grupu pētījuma par sabiedrisko mediju sabiedrisko labumu veikšanai;
  • jāveic kvalitatīvu nozaru ekspertu fokusa grupu pētījumu;
  • jāapkopo un jāapstrādā iegūtos datus;
  • jāsagatavo analītisku izvērtējuma ziņojumu – atskaiti
Nodošanas datums:
15.08.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
seplp@seplp.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
seplp@seplp.lv
Politikas joma:
Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
SEPLP un Latvijas sabiedrisko mediju ombuda konference, SEPLP un sabiedrisko mediju ikdienas darba nodrošināšana
Autoru saraksts:
  • Andris Saulītis
  • Jānis Juzefovičs
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
29300 EUR
To top