Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei

Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei

Plānotās nodošanas datums:
09.10.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
To top