Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas valsts iestāžu e-indeksi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas valsts iestāžu e-indeksi

Nodošanas datums:
31.12.2014
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top