Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas vietējās bites populācijas ģenētiskā materiāla izpēte un saglabāšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Lauksaimniecības departaments

Latvijas vietējās bites populācijas ģenētiskā materiāla izpēte un saglabāšana

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas vietējās bites populācijas ģenētisko materiālu un tā saglabāšanas stratēģijas

Pētījuma uzdevums:

1. sadarbībā ar Latvijas biškopjiem ievākt bioloģisko materiālu paraugus no dažādām saimēm, kas pēc ārējām morfoloģiskajām pazīmēm varētu būt Rietumeiropas tumšās bites (Apis mellifera mellifera L.);
2. veikt ievākto paraugu bišu spārnu morfoloģisko un DNS analīzi;
3. dravās vērtēt iegūtā materiāla atbilstību Latvijas vietējās bites kvantitatīvajām (ziemotspēja, barības patēriņš, attīstība sezonas laikā) un kvalitatīvajām (iedzimtība, slimību izturība, ārējais izskats) prasībām;
4. nodrošināt informācijas apmaiņu ar NORDgen un biškopības nozares organizācijām bišu ģenētisko resursu saglabāšanas jautājumos

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2026
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Iegūti dati par bišu ģenētisko materiālu un analizētas tā saglabāšanas stratēģijas

To top