Pētījumu un publikāciju datu bāze

Lauksaimniecības dzīvnieku radīto siltumnīcefektu gāzu (SEG) un amonjaka emisiju novērtēšana un uzskaite konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas apstākļos.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Lauksaimniecības departaments

Lauksaimniecības dzīvnieku radīto siltumnīcefektu gāzu (SEG) un amonjaka emisiju novērtēšana un uzskaite konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas apstākļos.

Pētījuma mērķis:

Kvalitatīvu datu ieguve, apkopošana un novērtēšana no izmēģinājuma saimniecībām, šo datu tālāka izmantošana SEG un amonjaka emisiju aprēķinu modeļos. Noteikt SEG emisiju līmeni Latvijā audzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (slaucamās govis, gaļas liellopi, aitas, kazas, cūkas, putni) dažādos saimniekošanas apstākļos.

Pētījuma uzdevums:

Atlasīt saimniecības datu ievākšanai saskaņā ar pētījuma metodiku;
Apmeklēt saimniecības, iepazīstināt tās ar pētījuma metodiku, ievākt sākotnējos datus un paraugus un veikt dzīvmasas mērījumus saskaņā ar pētījuma metodiku;
Tturpināt datu ievākšanu no iepriekšējos gados atlasītajām saimniecībām;
Ievāktos paraugus testēt laboratorijā saskaņā ar pētījuma metodiku;
Apkopot iegūtos datus un sniegt tos SEG un amonjaka emisijas aprēķiniem

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izvērtējot iegūtos rezultātus, izstrādāti ieteikumi SEG un amonjaka samazinoša (vai neitrālu) saimniekošanas modeļa izvēlei.

To top