Pētījumu un publikāciju datu bāze

Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā

Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā

Pētījuma mērķis:

Analizēt letālos nelaimes gadījumus darba vietā

Pētījuma uzdevums:
  • analizēt letālos NG bez acīmredzamām traumām;
  • izpētīt vismaz piecu Eiropas valstu pieredzi un identificēt citās valstīs līdzīgu veikto pētījumu rezultātus galvenos secinājumus un priekšlikumus;
  • izstrādāt praktiskus ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, identificējot, kuros gadījumos letālie NG bez acīmredzamām traumām uzskatāmi par NG darbā;
  • izstrādāt priekšlikumus preventīvajiem pasākumiem, lai mazinātu šādu gadījumu iestāšanos.
Nodošanas datums:
31.12.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts darba inspekcija
vdi@vdi.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts darba inspekcija
vdi@vdi.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma ietvaros tika izstrādāti ieteikumi nodarbinātajiem, darba devējiem un valsts līmeņa institūcijām, kas varētu mazināt letālo nelaimes gadījumu bez acīmredzamām traumām darba vietā skaitu.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
34154.65 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Virsstundu grafikiem ir vislielākais pieaugošais traumu risks, jo nodarbinātajiem, kas strādā virsstundas, ir par 61,0 % lielāka iespējamība gūt bīstamas traumas, kā nodarbinātajiem, kas nestrādā virsstundas.

Piezīmes:
Pētījuma veicēji: SIA “Civitta Latvija” (Reģ. Nr.: 40103391513), SIA “GRIF” (Reģ. Nr.: 40103003522) un UAB “Civitta” (Reģ. Nr.: 302477747)
To top