Pētījumu un publikāciju datu bāze

Liepājas valstspilsētas integrētais mobilitātes rīcības plāns līdz 2035. gadam

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Aksels Ruperts
63404758

Liepājas valstspilsētas integrētais mobilitātes rīcības plāns līdz 2035. gadam

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt mobilitātes jomas stratēģiskās plānošanas dokumentu un identificēt nepieciešamās izmaiņas, lai radītu priekšnoteikumus Liepājas valstspilsētas iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņai, mūsdienīgai transporta infrastruktūras attīstībai, vietējā un reģionālā sabiedriskā transporta un mikromobilitātes veicināšanai, kā arī dzelzceļa un autoostas attīstībai.

Mobilitātes plāna sadaļas jāizstrādā, pieņemot, ka 2029. gadā tiks izveidots Liepājas novads, apvienojot Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldības. Jāiekļauj iespējamās sadarbības jomas, virzieni un projekti mobilitātes jomā, kas sekmētu vienotu mobilitātes attīstību abās pašvaldībās (no 2029. gada – Liepājas novadā).

Pētījuma uzdevums:
  1. Izstrādāt mobilitātes jomas pašreizējās situācijas analīzi
  2. Izstrādāt scenārijus (ar pilsētas mobilitāti saistītu nākotnes norišu aprakstu, kurā aplūkota gan ārējo faktoru, gan arī stratēģisko prioritāšu sagaidāmā ietekme, ar mērķi izvērtēt potenciālo ietekmi uz pilsētas CO2 emisijām, vidi, cilvēku veselību un pilsētvidi kopumā, identificēt riskus un attīstības iespējas katram no scenārijiem.
  3. Izstrādāt mobilitātes vīziju (kvalitatīvu aprakstu par vēlamo Liepājas pilsētas mobilitātes jomas nākotni).
  4. Izstrādāt rīcības plānu (konkrētu projektu un pasākumu sarakstu), kas nodrošinātu mobilitātes vīzijas sasniegšanu satiksmes drošības, klimatneitralitātes, iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņas, sabiedriskā transporta jomās.
Plānotās nodošanas datums:
30.09.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Politikas joma:
Transporta politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultāti palīdzēs detalizēt rīcības un projektus, ilgtspējīgas mobilitātes jomā, ar mērķi samazināt CO2 izmešus, veicināt videi un veselībai draudzīgus pārvietošanās veidus iedzīvotāju vidū, kā arī nodrošināt Liepājas kā klimatneitrālas pilsētas statusu.

To top