Pētījumu un publikāciju datu bāze

Mājsaimniecību relatīvā izdevuma budžeta (MRIB) metodoloģijas aktualizēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Evija Kūla
67021692

Mājsaimniecību relatīvā izdevuma budžeta (MRIB) metodoloģijas aktualizēšana

Pētījuma mērķis:

Aktualizēt 2014.-2020.gada ESF projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” ietvaros izstrādāto jauno mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžeta (turpmāk – MRIB) metodoloģiju, veicot MRIB vērtību atjaunošanu.

Pētījuma uzdevums:

Galvenās pētījuma tēmas: mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžeta pārtikas un nepārtikas daļas vērtības.

 

Plānotās nodošanas datums:
30.09.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

MRIB atjaunotās vērtības tiks izmantotas, lai veiktu dažādu sociālo transfertu adekvātuma novērtēšanu.

To top