Pētījumu un publikāciju datu bāze

Makroekonomiskais un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējums

Makroekonomiskais un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējums

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu, kurā veikta fiskālajai plānošanai izmantoto Finanšu ministrijas makroekonomisko un budžeta prognožu ex-post analīze.

Nodošanas datums:
29.11.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Starptautiski salīdzinošs pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
To top