Pētījumu un publikāciju datu bāze

Mechanical Engineering and Metalworking in Latvia: Industry Profile (Mašīnbūves un metālapstrādes nozares Latvijā pētījums)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Mechanical Engineering and Metalworking in Latvia: Industry Profile (Mašīnbūves un metālapstrādes nozares Latvijā pētījums)

Nodošanas datums:
08.03.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top