Pētījumu un publikāciju datu bāze

Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Mediju lietošanas kompetence skolotāju un skolēnu mērķa grupā

Nodošanas datums:
31.08.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top