Pētījumu un publikāciju datu bāze

Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanai, 2019

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanai, 2019

Pētījuma mērķis:

Noteikt un analizēt SEG emisijas no lauksaimniecībā izmantotām teritorijām, kurās veikti hidrotehniskās meliorācijas pasākumi.

Nodošanas datums:
31.10.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top