Pētījumu un publikāciju datu bāze

Melno graudu alkaloīdu un Fusarium mikotoksīnu T-2, HT-2 un zearalenona pārtikas piesārņojuma līmeņa noteikšana pārtikā izmantojamos Latvijas graudos un to pārstrādes produktos

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Veterinārais un pārtikas departaments

Melno graudu alkaloīdu un Fusarium mikotoksīnu T-2, HT-2 un zearalenona pārtikas piesārņojuma līmeņa noteikšana pārtikā izmantojamos Latvijas graudos un to pārstrādes produktos

Pētījuma mērķis:

Noteikt piesārņojuma līmeni ar Melno graudu alkaloīdu un Fusarium mikotoksīnu T-2, HT-2 un zearalenona pārtikā izmantojamos graudos un to pārstrādes produktos Latvijā.

Pētījuma uzdevums:

1. noteikt melno graudu alkaloīdu un Fusarium mikotoksīnu T-2, HT-2 un zearalenona daudzumu pārtikā izmantojamos Latvijas graudaugos (ziemas un vasaras kviešos, vasaras miežos, rudzos, auzās) un to pārstrādes produktos – kopā vismaz 150 paraugos;
2. apkopot un izvērtēt iegūtos rezultātus, izstrādāt ieteikumus pārtikā izmantojamo Latvijas graudu audzētājiem un pārtikas ražotājiem mikotoksīnu līmeņa samazināšanai graudos un to produktos;
3. nosūtīt iegūtos piesārņojuma datus EFSA

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultāti ir būtiski un tos būs iespējams tiešā veidā pielietot praktiski saimnieciskajā darbībā. Balstoties uz EFSA atzinumu, Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi Claviceps purpurea sēnīšu radīto melno graudu alkaloīdiem maksimāli pieļaujamos līmeņus graudos un graudu pārstrādes produktos, un plānots maksimāli pieļaujamo līmeņu samazinājums atsevišķos produktos.

To top