Pētījumu un publikāciju datu bāze

Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt metodiku degradēto objektu un teritoriju identificēšanai.

Pētījuma uzdevums:

Veikt normatīvo aktu, pētījumu, administratīvo un organizatorisko struktūru analīzi, kas attiecas uz degradēto objektu un teritoriju identificēšanu un uzraudzību Rīgā. Apkopot ārvalstu un citu Latvijas pilsētu pieredzi degradēto objektu un teritoriju (juridiskie, ekonomiskie, sociālie un vides jautājumi) identificēšanas un uzraudzības jomā. Balstoties uz apkopoto informāciju izstrādāt degradēto objektu un teritoriju identificēšanas, apsekošanas, uzskaites, klasificēšanas, attēlošanas un monitoringa metodiku Rīgas pilsētai

Nodošanas datums:
29.12.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izstrādāta metodika degradēto objektu un teritoriju identificēšanai.
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Būtiska problēma degradētu teritoriju identificēšanai un apsekošanai ir nepilnības nekustamo īpašumu uzskaitē. Joprojām daudzi īpašumi Rīgas pilsētas robežās nav uzmērīti, un tiem nav sagatavotas inventarizācijas lietas. Ja teritorija un/vai objekts nerada negatīvu ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību un kultūras un dabas mantojumu, to nebūtu jāuzskata par degradētu, tāpēc normatīvajā regulējumā būtu nepieciešams ieviest jaunu terminu “vidi degradējoša teritorija un/vai objekts”. Vidi degradējoša teritorija un/vai objekts ir teritorija un/vai objekts, kuru šobrīd nevar klasificēt kā degradētu, bet bez papildus pasākumiem pārredzamā termiņā tā/tas degradēsies. Tās var būt pamestas, nesakoptas un neefektīvi izmantotas teritorijas un/vai objekti. Nav pietiekami tikai atzīmēt degradētās teritorijas plānojumā un noteikt to izmantošanas prasības un aprobežojumus. Degradēto teritoriju revitalizācijai jāizstrādā īpaša stratēģija, atbalsta pasākumu komplekss, kas veicina to atjaunošanu un attīstību. Ne vienmēr ir nepieciešams publiskais finansējums, lai teritorijas atgrieztu ekonomiskajā apritē, dažreiz pietiek ar pašvaldības iesaisti administratīvu un birokrātisku jautājumu risināšanā.

To top