Pētījumu un publikāciju datu bāze

Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pagasttiesām par adopciju

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pagasttiesām par adopciju

Nodošanas datums:
13.08.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top