Pētījumu un publikāciju datu bāze

Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pagasttiesām par ārpusģimenes aprūpē nodota bērna uzturēšanos pie vecākiem un svešā ģimenē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pagasttiesām par ārpusģimenes aprūpē nodota bērna uzturēšanos pie vecākiem un svešā ģimenē

Nodošanas datums:
25.05.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top