Pētījumu un publikāciju datu bāze

Metodoloģijas izstrāde un ikgadējā monitoringa veikšana par sabiedrības uzticēšanos pašvaldību sociālajiem dienestiem no 2024. līdz 2028.gadam

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Agnese Bīdermane un Inga Lukašinska
67021675 un 67021655

Metodoloģijas izstrāde un ikgadējā monitoringa veikšana par sabiedrības uzticēšanos pašvaldību sociālajiem dienestiem no 2024. līdz 2028.gadam

Pētījuma mērķis:

Veikt sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem ikgadēju monitoringu laika periodā no 2024. līdz 2028.gadam, nodrošinot salīdzinošu iegūto aptaujas datu analīzi, un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem pasākumiem sabiedrības, t.sk. sociālo dienestu klientu uzticēšanās veicināšanai.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma ietvaros paredzēta:

  • Pētījuma metodoloģijas izstrāde;
  • Ikgadējas pašvaldību iedzīvotāju t.sk. sociālo dienestu klientu aptaujas piecus gadus pēc kārtas, sākot ar 2024.gadu. Dažādos monitoringa gados paredzēts diferencēts pētījumu apjoms:
    • 2026. un 2028.gadā pētījumi tiek veikti plašākā apjomā, iekļaujot visus metodoloģijā ietvertos rādītājus un izstrādājot priekšlikumus sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem veicināšanai;
    • un 2027.gadā pētījums tiek veikts sašaurinātā apjomā, iekļaujot tikai galvenos rādītājus.
  • Rezultātu prezentēšana katru gadu pēc pētījuma veikšanas Labklājības ministrijas organizētā pasākumā, kurā pieaicināti pašvaldību sociālie dienesti un citi sociālie partneri.
Plānotās nodošanas datums:
30.04.2028
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem monitorings ir plānots kā daļa no sociālo pakalpojumu sniedzēju darba efektivitātes izvērtējuma, kuru plānots veikt 2025.gadā plašākā pētījumā. Pētījuma ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem veicināšanai t.sk. priekšlikumi pašvaldību sociālajiem dienestiem sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai.

Sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem ir viens no politikas rezultātus raksturojošiem rādītājiem, kura ikgadēja monitorēšana paredzēta “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam”, lai raksturotu politikas rezultātu, kas vērsts uz iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

To top