Pētījumu un publikāciju datu bāze

Meža silpureņu Pulsatilla patens atradņu Gaujas Nacionālajā parkā un dabas parkā “Ogres Zilie kalni” ietekmējošo faktoru vērtējums un apsaimniekošana

Meža silpureņu Pulsatilla patens atradņu Gaujas Nacionālajā parkā un dabas parkā “Ogres Zilie kalni” ietekmējošo faktoru vērtējums un apsaimniekošana

Pētījuma mērķis:

Pētījuma galvenais mērķis ir Meža silpureņu Pulsatilla patens (L.) Mill. atradņu Gaujas Nacionālajā parkā un dabas parkā “Ogres Zilie kalni” ietekmējošo faktoru vērtējums un apsaimniekošana.

Nodošanas datums:
31.12.2018
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top