Pētījumu un publikāciju datu bāze

Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums

Nodošanas datums:
28.11.2008
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top