Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nacionālais pētījums profesionālajā izglītībā (OECD TALIS 2013 ietvaros)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Nacionālais pētījums profesionālajā izglītībā (OECD TALIS 2013 ietvaros)

Nodošanas datums:
30.06.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top