Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 2023. gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Edgars Pažerauskis
63005693

Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 2023. gadā

Pētījuma mērķis:

Turpināt Gēnu bankas papildināšanu ar vietējo apdraudēto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu jauno vaislas dzīvnieku bioloģisko materiālu, veikt bioloģiskā materiāla molekulāro izpēti un turpināt informācijas sniegšanu Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīklam (EUGENA)

Pētījuma uzdevums:
  1. No Latvijas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijām iegādātā Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes vaislas buļļu bioloģiskā materiāla izpēte.
  2. Ieteikumu sagatavošana vietējo apdraudēto šķirņu liellopu pāru atlasei, lai populācijās palielinātu vēlamo alēļu un genotipu biežumu pēc piena proteīna un leptīna gēniem.
  3. Bioloģiskā materiāla iegūšana un nodošana gēnu bankai no vietējo apdraudēto sugu un šķirņu jaunajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, sadarbojoties ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām, kā arī informācijas ievade Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīklā EUGENA
Plānotās nodošanas datums:
30.11.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Veikta literatūras analīze par pētāmajiem piena proteīna un leptīna gēniem.

Noteikti genotipi pēc kazeīna un beta laktoglobulēna gēna 31 vaislas bullim.

Izstrādāts ieteikums, kā izvēlēties pārojamos dzīvniekus ņemot vērā to genotipus un dota sagaidāmo pēcnācēju genotipu varbūtība pie dažādiem atlases variantiem.

Veikta bioloģiskā materiāla (asins paraugu) ievākšana no 54 Latvijas zilās šķirnes un 2 Latvijas brūnās šķirnes govīm, kā arī vaislas buļļu gēnu banka papildināta ar 2 jauno buļļu bioprodukta 50 devām.

Piezīmes:
https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2023/S447
To top