Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nacionālo tūrisma satelītkontu ieviešanas iespējas Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Nacionālo tūrisma satelītkontu ieviešanas iespējas Latvijā

Pētījuma mērķis:

Novērtēt tūrisma kā ekonomiskas parādības galvenos aspektus.

Nodošanas datums:
02.12.2002
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top