Pētījumu un publikāciju datu bāze

Narkotiku izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā 2014. gadā

Narkotiku izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā 2014. gadā

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķi ir iegūt datus par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas izplatību un lietošanu ieslodzījuma vietās, veikt izpēti par ieslodzīto vispārējo veselības stāvokli un saslimstību ar infekcijas slimībām, noskaidrot ieslodzīto, ieslodzījuma vietu darbinieku un ekspertu viedokli par pasākumiem narkotiku izplatības ierobežošanai.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevumi: noskaidrot notiesāto sociāldemogrāfiskos rādītājus, apsekot un iegūt informāciju par notiesāto veselības stāvokli, notiesāto pašvērtējumu par saslimstību ar dažādām infekcijas (hepatīts B un C, tuberkuloze, HIV/AIDS, STS) slimībām, ievākt informāciju par katras vielas lietošanu, lietošanas biežumu un citiem lietošanu raksturojošiem parametriem, iegūt informāciju par jauno psihoaktīvo vielu lietošanu un pieejamību cietumos, analizēt kaitējuma mazināšanas aktivitāšu ieviešanu ieslodzījuma vietās, sniegt priekšlikumus narkotiku lietošanas izplatības ierobežošanai cietumos; novērtēt izmaiņas (tiesību aktos, izplatībā, problemātikā) salīdzinājumā ar 2003. gadā un 2010. gadā veiktajiem pētījumiem.

Nodošanas datums:
31.12.2014
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top