Pētījumu un publikāciju datu bāze

Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā

Nodošanas datums:
31.03.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top