Pētījumu un publikāciju datu bāze

Narkotiku lietošanas paradumi un tendences Latvijā 2020.gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Narkotiku lietošanas paradumi un tendences Latvijā 2020.gadā

Pētījuma mērķis:

Šī pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par narkotiku lietošanas izplatību, lietošanas modeļiem un paradumiem, kā arī infekciju slimību izplatību problemātisko narkotiku lietotāju vidū.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevumi ir a) apsekot un iegūt informāciju par iepriekšējos pētījuma posmos intervētajiem narkotiku lietotājiem, un nepieciešamības gadījumā, papildināt kohortu ar jauniem respondentiem; b) noteikt izplatītāko narkotisko, psihotropo vielu tipu izplatības līmeni. Klasificēt problemātiskos narkotisko vielu lietotājus pēc sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem un riskantajiem lietošanas modeļiem. Iespēju robežās iegūt informāciju par jaunām, mazāk izplatītām vielām un to izplatības līmeni problemātisko narkotiku lietotāju vidū; c) ar eksprestestu metodēm noskaidrot narkotiku lietotāju inficēšanās statusu ar infekcijas slimībām (HIV, vīrushepatīts B,C un sifiliss), nodrošinot pirms un pēc testa konsultāciju.

Nodošanas datums:
27.01.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Autoru saraksts:
  • Anda Ķīvīte-Urtāne
  • Laura Isajeva
  • Liliāna Civjāne
  • Diāna Vanaga-Arāja
  • Agita Sēja
  • Ruta Kaupe
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Fokālā punkta apakšprogramma 70.06.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
29995.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Lielākā daļa respondentu narkotikas lieto desmit un vairāk gadus. Vairums pētījuma dalībnieku klasificējami kā vairāku vielu lietotāji. Attiecībā uz narkotisko vielu lietošanu pēdējo 30 dienu laikā – amfetamīna lietošanu atzīmējuši 76% kohortas dalībnieku. Otra biežāk atzīmētā viela ir kanabis – to lietojuši 36% respondentu, trešā – fentanils, kuras lietošanu pēdējā mēneša laikā atzīmē 32%.

No 2020.gadā testētajām personām, VHC izmeklējums pozitīvs bija 42,9% (n=36), HIV tests – 4,3% (n=11), VHB – 2,4% (n=8) un sifiliss – 0,6% (n=2).

Piezīmes:
Aptaujāti 504 problemātiskie narkotiku lietotāji.
To top