Pētījumu un publikāciju datu bāze

Narkotisko un psihotropo vielu atlikumu masspektrometriska identifikācija vienreizējās lietošanas šļircēs

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Narkotisko un psihotropo vielu atlikumu masspektrometriska identifikācija vienreizējās lietošanas šļircēs

Pētījuma mērķis:
Veikt narkotisko un psihotropo vielu atlikumu masspektrometrisku identifikāciju izlietotās vienreizējās lietošanas šļircēs, lai iegūtu datus par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas paradumiem Rīgas pilsētā.
Nodošanas datums:
15.06.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpe
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izstrādāta analītiskā metode narkotisko un psihotropo vielu atlikumu masspektrometriskai identifikācijai vienreizējās lietošanas šlircēs.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
20000 EUR
To top