Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nekustamā īpašuma tiesību regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas Civillikuma zemes un ēku nedalāmības koncepta pilnīgas ieviešanas problēma

Pētījuma statuss:
Nodots

Nekustamā īpašuma tiesību regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas Civillikuma zemes un ēku nedalāmības koncepta pilnīgas ieviešanas problēma

Nodošanas datums:
11.11.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top