Pētījumu un publikāciju datu bāze

“Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa izpēte un tā piemērošana autoceļu infrastruktūras būvniecības procesos

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Pētniecības vadības un attīstības daļas vadītājs Jānis Barbars

“Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa izpēte un tā piemērošana autoceļu infrastruktūras būvniecības procesos

Pētījuma mērķis:

Veikt normatīvā regulējuma izpēti un esošo ceļu būvniecības procesu izvērtējumu to atbilstībai NBK principam. Balstoties uz izvērtējumu, piedāvāt saistošo procesu izmaiņu redakcijas un izstrādāt metodi ceļu būvniecības projektu un programmu novērtējumam to atbilstībai NBK principam.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
lvceli@lvceli.lv
Politikas joma:
Transporta politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Esošo iekšējo normatīvo dokumentu un procesu pārskatīšana, metodes izstrāde būvniecības projektu novērtēšanai atbilstoši NBK principam un rekomendācijas nepieciešamajām darbībām tā ievērošanai. Pētījuma rezultāti tiks izplatīti lietošanai arī citām ieinteresētajam pusēm.

To top