Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas attīstības iespēju izvērtēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Natālija Aprāne
26445619

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas attīstības iespēju izvērtēšana

Pētījuma mērķis:

Veikt esošās Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – NPAIS) attīstības iespēju izvērtējumu, lai noteiktu tehniskā risinājuma koncepciju jaunas sistēmas izstrādei.

Pētījuma uzdevums:

1)NPAIS koncepcijas attīstības iespēju izvērtējums, balstoties uz Labklājības ministrijas veikto pētījumu “NPAIS jaunā stratēģija: ceļā uz mūsdienīgu atbalsta sistēmu katram bērnam”;
2)priekšizpēte, apzinot NPAIS iesaistīto jomu vajadzības sistēmas pilnveidei, kā arī apsverot vajadzību un iespējas iesaistīt citas bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītas profesionālas jomas;
3)jaunās sistēmas koncepcijas izstrāde;
4)jaunās sistēmas tehniskā specifikācijas izstrāde un sistēmas potenciālo izmaksu noteikšana.

Plānotās nodošanas datums:
31.03.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu aizsardzības centrs
Politikas joma:
Sociālā aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:
  • izstrādāta jaunas informācijas sistēmas koncepcija, atbilstoši visu profesionālo jomu vajadzībām un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai;
  • izstrādāti konceptuāli priekšlikumi vairāku nozaru ministrijām un atbildīgo jomu funkcijām un atbildībai jaunās informācijas sistēmas izveidei un ieviešanai;
  • apzināta nepieciešamība veikt normatīvo aktu grozījumus vai izstrādāt jaunus;
  • izstrādāta jaunās sistēmas tehniskā specifikācija un noskaidrotas sistēmas potenciālās izmaksas.

Pētījuma rezultātu izmantošana – izstrādātā koncepcija un sagatavotā tehniskā specifikācija būs kā pamats visām profesionālām jomām, kas ir bērnu tiesību aizsardzības subjekti, vienoties par informācijas sistēmas izveidi, finansējuma piesaisti un uzdevumu sadali jaunas informācijas sistēmās izstrādei.

To top