Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nodarbinātības rādītāji veselības aprūpē. (Health care labour accounts)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Nodarbinātības rādītāji veselības aprūpē. (Health care labour accounts)

Nodošanas datums:
04.05.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Centrālās statistikas pārvalde
pasts@csp.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top