Pētījumu un publikāciju datu bāze

Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaimniek
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaimniek (Pētījums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P1
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P1 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P2
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P2 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P3
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P3 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P4
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P4 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P5
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P5 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P6
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P6 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P7
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P7 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P8
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P8 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P9_0
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P9_0 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P10
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P10 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P11
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P11 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P12
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P12 (Pielikums)
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P13
petijums_VARAM_2017_par_novertej_par_sadz_bistamo_un_razosanas_atkrit_sastavu_atkrit_apsiamniek_regionos_atsevisk_atkrit_veidu_apsaim_P13 (Pielikums)
VARAM_2017_anot_par_novert_sadz_bistamo_un_raz_atkrit_sastav_apsaimniek_region_atsevisk_atkrit_veidu_apsaimniek_un_atkrit_polig_daudz_iespejam
VARAM_2017_anot_par_novert_sadz_bistamo_un_raz_atkrit_sastav_apsaimniek_region_atsevisk_atkrit_veidu_apsaimniek_un_atkrit_polig_daudz_iespejam (Anotācija)

Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām

Pētījuma mērķis:

• Izvērtēt sadzīves atkritumu sastāvu un svara/tilpuma attiecību, sagatavot metodiku pārrēķinam un metodiku atkritumu sastāva izvērtējumam.
• Izvērtēt ražošanas atkritumu sastāvu.
• Sagatavot prognozes par radīto ražošanas atkritumu daudzumu un sastāvu un bīstamo atkritumu daudzumu laika posmā no 2017. līdz 2030. gadam ; prognozes par radīto sadzīves atkritumu daudzumu un sastāvu laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam.
• Sagatavot prognozi par atkritumu poligonu paredzamo darbības laiku.
• Sniegt priekšlikumus par ziņojumu sagatavošanu atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi.

Nodošanas datums:
11.12.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
118919 EUR
To top