Pētījumu un publikāciju datu bāze

NVO un valsts sadarbības politika un prakse Eiropā: salīdzinošā analīze

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

NVO un valsts sadarbības politika un prakse Eiropā: salīdzinošā analīze

Nodošanas datums:
01.01.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (darbību izbeigusi institūcija)
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top