Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu posmā no ceļa uz Baltezera kokaudzētavu (“Mežvairogu ceļš”) līdz tiltam pār Lilastes upi

Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu posmā no ceļa uz Baltezera kokaudzētavu (“Mežvairogu ceļš”) līdz tiltam pār Lilastes upi

Pētījuma mērķis:

Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļam A1, saglabājot A1 pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā. Iegūt risinājumus uzlabojumiem uz A1 un A1 ceļu mezglos. Iegūt risinājumus gājēju/velo plūsmas attīstībai.

Nodošanas datums:
15.05.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada pašvaldība
dome@adazi.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Carnikavas Komunālserviss
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top