Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par Konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Par Konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Konkurences padomes darbības, pieņemto lēmumu vērtējumu, apzināt uzņēmēju, juridisko biroju, pašvaldību un asociāciju informētības līmeni par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem

Nodošanas datums:
10.10.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Konkurences padome
pasts@kp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Konkurences padome
pasts@kp.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Viedokļa apzināšana
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
EM budžeta apakšprogramma 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
7538.30 EUR
To top