Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par Rīgas valstspilsētas meliorācijas sistēmu inventarizācijas priekšizpēti

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Par Rīgas valstspilsētas meliorācijas sistēmu inventarizācijas priekšizpēti

Pētījuma mērķis:

Veikt meliorācijas sistēmu Rīgas pilsētā pilnas inventarizācijas priekšizpēti, lai noskaidrotu inventarizācijai nepieciešamos finanšu līdzekļus, labākos darbu paņēmienus un veidus. Uz izpētes pamata tiks sagatavots iepirkums inventarizācijas veikšanai.

Pētījuma uzdevums:

Veikt meliorācijas sistēmu Rīgas pilsētā pilnas inventarizācijas priekšizpēti, lai noskaidrotu inventarizācijai nepieciešamos finanšu līdzekļus, labākos darbu paņēmienus un veidus. Uz izpētes pamata tiks sagatavots iepirkums inventarizācijas veikšanai.

Plānotās nodošanas datums:
30.04.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādē

To top