Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par veterināro zāļu un veterinārmedicīniskā pakalpojuma pieejamību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Veterinārais un pārtikas departaments

Par veterināro zāļu un veterinārmedicīniskā pakalpojuma pieejamību

Pētījuma mērķis:

Sagatavot pamatojumu iespējamai PVN likmes samazināšanai veterinārajām zālēm un veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem, izvērtējot ieguvumus tautsaimniecībai, piemēram, zāļu un veterinārmedicīniskā pakalpojuma ietekmi uz pārtikas cenām.

Pētījuma uzdevums:

1. Analizēt valstī īstenotās zāļu cenu politikas ietekmi uz veterināro zāļu un veterinārmedicīnisko pakalpojumu pieejamību;
2. Salīdzināt pievienotās vērtības nodokļa atšķirīgo likmju finansiālo ietekmi uz veterināro zāļu un veterinārmedicīnisko pakalpojumu pieejamību;
3. Analizēt iespējamu atšķirīgu pievienotās vērtības nodokļa likmju ietekmi uz valsts budžetu (veterinārajām zālēm un veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem);
4. Analizēt pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņu (veterinārajām zālēm un veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem) ietekmi uz pārtikas cenām

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāti alternatīvie scenāriji par PVN likmēm veterinārmedicīnas zālēm.

To top