Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi Augšdaugavas novada ezeriem – “Lielais Subates ezers, Mazais Subates ezers, Medumu ezers, Galiņu ezers, Šarlotes ezers, Marinovas ezers”

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ezeru apsaimniekošanas specialists: Valērijs Ašķeļaņecs
Mob.tel. 29325700

Par zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi Augšdaugavas novada ezeriem – “Lielais Subates ezers, Mazais Subates ezers, Medumu ezers, Galiņu ezers, Šarlotes ezers, Marinovas ezers”

Pētījuma mērķis:

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem – Lielais Subates ezers, Mazais Subates ezers, Medumu ezers, Galiņu ezers, Šarlotes ezers, Marinovas ezers

Pētījuma uzdevums:

Projekta uzdevums ir sagatavot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Augšdaugavas novada ezeriem. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli.

Nodošanas datums:
07.11.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
To top