Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pārskats par NVO sektoru Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pārskats par NVO sektoru Latvijā

Nodošanas datums:
29.04.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top