Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu (prevencijas pasākumiem) ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pārvietojamu un stacionāru drošības klašu (prevencijas pasākumiem) ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot, kā visefektīvāk izveidot stacionārās un pārvietojamās praktisko apmācību telpas – Drošības klases, lai izglītotu sabiedrību par pareizu rīcību ārkārtas gadījumos, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanos ar ugunsdrošību un civilo aizsardzību saistītos jautājumos. Projekta ietvaros bija jāizpēta, kādas mācību metodes vislabāk izmantot, ar kādiem paņēmieniem vislabāk uzrunāt mūsdienu sabiedrību, kā labāk piesaistīt dažādu vecuma grupu mērķauditorijas. Izpētīt, kur tās labāk būtu izmantojamas – VUGD struktūrvienībās, izglītības iestādēs vai publiskos pasākumos.

Nodošanas datums:
23.08.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
pasts@vugd.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
pētījums veikts Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekta “Priekšizpēte par labākās prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ECHO/SUB/2020/TRACK1/831688” ietvaros
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
85910 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultāti dod pamatojumu secinājumiem, kā sabiedrība (prioritāri – skolēni, jaunieši) visā Latvijā vislabāk varētu apgūtu plašākas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos ārkārtas gadījumos, tādējādi veicinot VUGD prevencijas pasākumu mērķa – par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos izglītotas sabiedrības – sasniegšanu.

To top